Lämmitysjärjestelmät

Kaukolämpö

Voimalaitokset ja lämpökeskukset tuottavat kaukolämpöä. Tämä lämmitystapa sopii sellaisiin omakotitaloihin, jotka sijaitsevat tiheästi rakennetuilla alueilla. Kaukolämmitteisissä taloissa on lämmönjakokeskus, johon lämpö siirretään kaukolämpöverkosta.

Kaukolämmöllä lämmitettävässä kodissa lämmönjakokeskus on tehdasvalmisteinen kokonaisuus. Siihen kuuluu lämmönsiirtimet, säätölaitteet, kiertovesipumput, paisunta- ja varolaitteet, mittarit ja sulkuventtiilit. Erillistä lämminvesivaraajaa ei tarvita.

Kaukolämpö on vaivaton ja pidemmän päälle edullinen tapa pitää kotisi lämpimänä.

Myös tuloilman jälkilämmitys kannattaa hoitaa kaukolämmöllä.

Kaukolämmön hinta vaihtelee jonkin verran paikkakunnan mukaan, mutta käyttäjälle se on kuitenkin aina hyvin mutkaton lämmitysmenetelmä, joka ei vaadi kovinkaan paljon huoltoa ja ylläpitoa.

Puulämmitys

Puulämmitys-osion alle kuuluu hake-, pilke- ja halkokattilat. Ympäristön kannalta puun käyttö polttoaineena on varsin hyvä, sillä siitä ei tule hiilidioksidi- tai rikkipäästöjä. Säännöllinen huolto ja säätö on erittäin tärkeää.

Puulämmitystä suunnitellessa pitää miettiä kattilatyypin valintaa, sekä myös sitä, että polttoaine pitää hankkia ja varastoida johonkin.

Polttoaineena voi käyttää pilkkeitä, halkoja tai haketta. Lämmönjakojärjestelmänä voi toimia esimerkiksi verikiertoinen patteri- tai lattialämmitysverkko, lisäksi järjestelmässä voi olla myös varaaja, johon lämpö varastoidaan. Toimivalla järjestelmällä voidaan saada tarpeeksi lämpö vuorokaudeksi yhdellä pesällisellä polttoainetta.

Puukattiloita on eri mallisia; ala-, ylä- ja känteispalokattiloita. Puulämmitystä suunnitellessa pitää miettiä kattilatyypin valintaa, sekä myös sitä, että polttoaine pitää hankkia ja varastoida johonkin.

Öljylämmitys

Öljylämmitykseen tarvittavat varusteet ovat öljykattila, öljypoltin, säätölaitteet ja öljysäiliö. Järjestelmällä lämmitetään sekä huonetilat, että käyttövesi. Erillistä lämminvesivaraajaa ei tarvita.

Hyötysuhde nykyaikaisissa öljylämmityskattiloissa on 90-95 %, eli erittäin hyvä, ja palaminen puhdasta.

Vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä jakaa lämmön huoneisiin. Hyötysuhde nykyaikaisissa öljylämmityskattiloissa on 90-95 %, eli erittäin hyvä, ja palaminen puhdasta. Jotta puhdas palaminen ja polttoaineen tehokas käyttö voitaisiin taata, kannattaa teettää määräaikaishuolto ammattilaisella. Kattilan nuohoaminen ja polttimen huolto kannattaa teettää kerran vuodessa ja öljysäiliön puhdistus 5-10 vuoden välein.

Öljylämmitys voidaan yhdistää aurinkolämmitykseen, jolloin aurinkolämpöjärjestelmä kattaa noin 25-35 % tarpeesta.

Maalämpöpumppu

Maaperään, kallioon tai veteen varastoitunut lämpö voidaan kerätä maalämpöpumpun avulla. Pumpun kompressori toimii sähköllä. Sen tuottamasta lämmöstä uusiutuvaa energiaa on noin 2/3 ja 1/3 on sähköllä tuotettua.

Maalämpöpumppu on helppokäyttöinen ja vaivaton, ja se vaatii vain vähän huoltoa.

Maalämpöpumppu on helppokäyttöinen ja vaivaton, ja se vaatii vain vähän huoltoa. Sen alkuinvestointi on suuri, mutta käyttökulut pienet. Esimerkiksi 150 neliöiseen uuteen taloon tulee asennusvaiheessa noin 12 000 - 15 000 euron kustannukset, ja saman kokoiseen vanhaan taloon lämmitysjärjestelmän vaihto maalämpöpumppuun maksaa noin 15 000 - 22 000 euroa.

Maalämpöpumpun rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa kunnalta. Tämän saamiseen vaikuttavat taajamaa-alueella maanalaiset rakenteet ja pohjavesialueet. Vesialueen omistajan lupa tarvitaan myös.

Sähkölämmitys

Sähkölämmitys toteutetaan nykyään yleensä hybridijärjestelmänä, esimerkiksi aurinkojärjestelmän kanssa tai ilmavesipumpun kanssa.